Земельний аукціон

В Україні інтенсивно розвивається ринок оренди землі. Разом з тим все більшого значення набуває проведення аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки - вигідного як для держави, так і для бізнесу механізму передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності.

Ваше iм`я
E-Mail
Мiсце проведення торгiв
Номер телефону
Додаткова iнформацiя 

Земельні торги та етапи їх проведення

Роз'яснення щодо проведення земельних торгів у формі аукціону

В Україні інтенсивно розвивається ринок оренди землі. Разом з тим все більшого значення набуває проведення аукціонів з продажу прав оренди на земельні ділянки - вигідного як для держави, так і для бізнесу механізму передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності.

Проведення аукціонів - найбільш ефективний з економічної та організаційної точки зору механізм передачі права оренди на земельні ділянки, при якому передача права оренди відбувається на конкурентній основі. Тобто це право набуває учасник земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за оренду землі згідно з її цільовим призначенням.

У 2012 році із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» врегульовано порядок проведення торгів у формі аукціону. Згідно з яким продаж на торгах земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) відбувається виключно в порядку, визначеному Земельним кодексом України.

Продаж земельних ділянок, а також прав на них на конкурентних засадах регламентований главою 21 Земельного Кодексу України. А саме - статтями 135-139 кодексу, в яких розкривається механізм проведення торгів.

Єдиною формою проведення торгів визначено аукціон, за результатами якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів. Таким переможцем стає особа, що запропонувала найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за право користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів, та підписала протокол, що ведеться в ході проведення земельного аукціону.

Організатором торгів у межах своїх повноважень мають виступати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки. Виконавцем торгів є суб’єкт господарювання, що має ліцензію на проведення земельних торгів та який уклав з організатором торгів договір на їх проведення.

 Організатор земельних торгів забезпечує підготовку лотів до проведення торгів, яка включає: вибір виконавця землевпорядних та оціночних робіт, виконавця торгів;  укладення договорів на виготовлення землевпорядної та оцінної документації; державну реєстрацію земельних ділянок; державну реєстрацію майнового права на земельну ділянку; укладення договору з виконавцем на проведення земельних торгів; визначення переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах; визначення стартової ціни продажу або стартових розмірів плати за користування; визначення дати та місця проведення торгів.

Зазначу, що відповідно до вимог законодавства земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів з дати оприлюднення оголошення про їх проведення. Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. № 579 та № 580 затверджено форми документів, необхідних для проведення торгів, а також порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсній основі.

Сьогодні на законодавчому рівні створено всі умови для проведення земельних торгів та відповідного наповнення місцевих бюджетів. Так, для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування скасована плата за адміністративні послуги при держреєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельні ділянки при підготовці до продажу на земельних торгах. Відповідно до доповнень до статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр», внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, змін до них, надання відомостей із Державного земельного кадастру відбувається безкоштовно за заявою органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.  Істотно скорочені витрати на підготовку і проведення земельних торгів. Зокрема, Законом України «Про внесення змін у Земельний кодекс України щодо здешевлення вартості робіт з підготовки та проведення земельних торгів» ці витрати скорочені за рахунок зменшення граничного рівня виплати винагороди виконавцю земельних торгів.

Окрім того, на сьогодні закон вимагає розміщувати оголошення про проведення земельних торгів та їх результати тільки на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. Це, з одного боку, дозволяє створити єдину загальнодоступну базу даних про земельні торги, а з іншого - значно здешевлює витрати на проведення торгів, дозволяє оперативно розміщувати публікації.

Зокрема, в обов'язковому порядку на сайті розміщується: інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців землевпорядних та оціночних робіт; інформація про результати проведення конкурсу з відбору виконавців землевпорядних та оціночних робіт;  інформація про проведення конкурсу із закупівлі послуг з проведення земельних торгів;  інформація про результати проведення конкурсу із закупівлі послуг з проведення земельних торгів; оголошення про проведення земельних торгів із зазначенням дати проведення та переліку лотів, а також інформації, відповідно до частини 4 статті 137 Земельного кодексу України; повідомлення про результати торгів за кожним лотом із зазначенням інформації, відповідно до статті 139 Земельного кодексу України.

Необхідно зазначити, що керуючись наведеними вище вимогами Головне управління Держземагентства в Одеській області в 2013 році провело перший в Україні аукціон з продажу прав оренди на земельні ділянки. Його організатором виступило Головне управління Держземагентства в Одеській області. Аукціон довів свою економічну і організаційну ефективність і тому на 2014 рік було заплановано проведення аналогічного аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у рамках Регіональної програми розвитку земельних відносин і охорони земель на 2013-2015 роки. Фінансування даного виду робіт буде здійснюватися за кошти обласного бюджету.               

В той же час незважаючи на чіткість та зрозумілість механізму проведення торгів, викликає занепокоєння відсутність на території Одеської області таких торгів, організатором яких повинні виступати органи місцевого самоврядування. А це не сприяє наповненню бюджетів коштами від продажу земель, продажу прав на них, і в подальшому надходженню коштів від плати за землю. Зазначу, що у разі необхідності фахівці кожного територіального підрозділу Держземагентства в містах та районах Одеської області готові надати всі необхідні консультації щодо проведення земельних торгів.