Інвентаризація землі

Підставою для проведення інвентаризації земель є рішення відповідного органу виконавчої влади, и органу місцевого самоврядування щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, судові рішення.

Особливості проведення інвентаризації земель

Виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися на підставі матеріалів інвентаризації земель.

Інвентаризація земельної ділянки

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролюза використанням та охороною земель і прийняття їх на основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.