Юридична консультація

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, ст.577 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3671-VI ( 3671-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 16, ст.146 Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.549 N 726-VII ( 726-18 ) від 16.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.806 - втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.811 N 733-VII ( 733-18 ) від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.812 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }

Безоплатна правова допомога

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про безоплатну правову допомогу

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                 Про безоплатну правову допомогу( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, ст.577 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3671-VI  ( 3671-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 16, ст.146 
                                   Кодексом 
   N 4651-VI  ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, 
                                           N 11-12, N 13, ст.88 
                                   Законами 
   N 4652-VI  ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 
   N 5076-VI  ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 
   N 5290-VI  ( 5290-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.549 
   N  726-VII (  726-18 ) від 16.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.806 - 
         втратив чинність на підставі Закону N 732-VII ( 732-18 ) 
                          від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.811 
   N  733-VII (  733-18 ) від 28.01.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.812 
   N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) 
визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок 
реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної 
правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної 
правової допомоги.